Spolek Tatar.cz

Protože se Tataři žijící v Česku a jejich přátelé scházejí už víc než patnáct let, rozhodli jsme se naše aktivity zastřešit oficiálně zapsaným spolkem. Co k tomu vedlo a jaké jsou naše cíle?

Proč spolek

Kvůli svým pohnutým dějinám jsou příslušníci tatarského etnika rozptýleni doslova po celém světě. Ale ne každý Tatar má to štěstí jako my, kteří jsme svůj druhý domov našli ve svobodné zemi. Proto jsme se rozhodli využít výhod demokratického systému Česka a založit spolek jak pro ty, kterým nejsou jejich tatarské kořeny lhostejné, tak pro všechny ostatní zájemce o tatarskou kulturu.

O co nám jde

V první řadě o pěstování a popularizaci tatarské kultury. Kromě pořádání nejrůznějších akcí, z nichž tou nejdůležitější je Sabantuy, také provozujeme webové stránky se základními informacemi o tatarském národu, jeho kultuře, historii, státnosti, způsobu života, gastronomii nebo významných osobnostech.

Chceme se věnovat i rozvíjení spolupráce s tatarskými spolky v zahraničí. Dále hodláme pomáhat našim krajanům zapojit se plnohodnotně do české společnosti a všem, kteří to budou potřebovat, poskytovat pomoc v oblastech pobytového statusu, bydlení, zdravotnictví, vzdělání, podnikání a tak dále.

Jak spolek funguje

Naprosto standardně. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází jednou do roka a volí nebo odvolává tříčlennou radu spolku. Rada pak řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi.

V současnosti tvoří radu spolku pan Rim Gilfanov, dlouholetý ředitel tatarsko-baškirské redakce Rádia Svoboda, paní Guzjal Davletšina, která pracuje jako administrativní pracovnice, a pan Jan Kravčík, vrchní vládní rada.

Přidejte se k nám!

Na rozdíl od většiny podobných krajanských sdružení, náš spolek chce být otevřený i pro Čechy se zájmem o tatarskou kulturu. Podmínky členství jsou rovněž standardní: stačí se seznámit a ztotožnit se stanovami spolku a vyplnit online přihlášku, kterou rada spolku schválí. Členský příspěvek 100 korun ročně je opět spíše symbolický a vybírá se hlavně proto, aby bylo za co napéct koláče na Sabantuy :-)

Takže neváhej a přidej se k nám – s Tatary je zábava!